Vi specialiserar oss på att vara ditt personliga konsultbolag med spetskompetens för Infrastrukturprojekt med inriktning mot miljö och fastighetsrätt.
Vid byggande av nya vägar, järnvägar kraftledningar m.m. är personliga och förtroendefulla kontakter med fastighetsägare och myndigheter en viktig förutsättning för att säkerställa att ett projekt kan genomföras enligt tidplan och med minsta möjliga antal tvister och tvångsåtgärder.

Utgångspunkten att söka frivilliga uppgörelser inom ramen för gällande lagstiftning, regelverk och ersättningsnivåer är vårt motto.

BioRoc Aktiebolag har konsulter med mångårig erfarenhet och specialistkompetens inom områdena markåtkomst, tillstånd och skadereglering samt mätnings- och dokumentationsfrågor. Stor kunskap finns också inom det skogliga området genom egna och inlånade konsulter för stämpling, värdering och markförhandling. Dessutom finns fastighetsjuridisk specialkompetens.

Våra kunder är främst större nätägare som Svenska Kraftnät och Vattenfall men också några mindre uppdragsgivare finns på referenslistan.