Om oss

Den nordiska elmarknaden är inne i en expansiv fas med stora investeringar som följd. Omfattande satsningar görs inom distribution av förnybar energi och säkerställandet av befintlig elnätstruktur.

Bioroc AB erbjuder tjänster inom flera led av energiförsörjningskedjan och främst inom markåtkomst. Företagets konsulter har alla mångårig erfarenhet inom respektive verksamhetsområden. Konsulterna är i flera fall seniorer som fortsatt att leverera genom Bioroc AB efter att ha avslutat sina ordinarie anställningar. I bolaget finns också yngre konsulter med mer än 10 års erfarenhet i respektive verksamhetsområde. Bioroc AB har samverkansavtal med företag i samma bransch bl.a. Vattenfall Services, Rejlers och Nektab i syfte att klara fler kompetenser i ett projekt.

Bolagets historik

Bioroc AB bildades 2005 av Ove Klockare med familj och Krister Olsson Balticgruppen i Umeå

Klockare har en bakgrund från Kustbevakningen och bedriver också ett bolag inom oljesanering som har en världsomspännande kundkrets gentemot hamnar. oljebolag och statliga myndigheter inom oljeskydd.

Klockare har en affärspartner i England och där han erhållit ett licensavtal med Brittiska CITROX LTD för att marknadsföra och tillverka en naturlig Biocid för de Nordiska länderna.

Biociden som är livsmedelsklassificerad används främst inom livsmedelsindustrin och jordbruk för att eliminera salmonella och listerna bakterier.

År 2011 ändrades ägarförhållandet successivt och också inriktningen för verksamheten och en förskjutning skedde mot konsulttjänster inom markåtkomst, skadereglering, lantmäteri och fastighetsrätt. Miljöfrågor är en del som förväntas öka. Bolaget är också öppet för konsulter med angränsande inriktning förutsatt att man har ett eget kundsegment.

Jobba med oss

Vi söker ständigt nya konsulter och känner du för att jobba på egen hand utan att starta ett eget företag med allt vad som krävs kring administration, ekonomi och skattefrågor tveka inte att kontakta oss. Bioroc AB har en ung stab som svarar för kvalificerad redovisning av respektive konsults verksamhet vilket garanterar dig maximal utdelning för arbetad tid.

Vi tecknar anställningsavtal med konsulter där vi bl.a. åtar oss administrera dina beställningar, fakturera kunden, sköta skatteinbetalningar och löneutbetalningar m.m. till dig.